Sundhedsforsikring

Mange har i dag en sundhedsforsikring gennem et pensionsselskab eller forsikringsselskab eller en ulykkesforsikring, hvor de med en bevilling kan få betalt behandlingen af deres ryg- og nakkesmerter eller andet kiropraktisk eller fysioterapeutisk problem.

Der er stor forskel på forsikringer. Nogle dækker kun akutte/nyopståede skader mens andre ligeledes tager sig af de kroniske problematikker. Røntgen og ultralyd dækkes af de fleste selskaber. Nogle dækker både kiropraktor og fysioterapi. Andre dækker også massage og akupunktur

Det er derfor vigtigt, at du som patient hos os selv har styr på, hvor meget eller lidt din forsikring vil dække.

Kontakt altid dit forsikringsselskab, pensionsordning eller sundhedsudbyder før behandling og hør, hvordan du kan undersøges og behandles hos Rygcenter Djursland.

 

Du finder et udpluk af de forsikringer vi samarbejder med nedenunder.

Rygcenter Djursland tilbyder skræddersyede sundhedordninger til firmaer og virksomheder. Indholdet tilpasses så det dækker behovet for din virksomhed og dine medarbejdere. 

 


 

Hyppigste årsag til sygefravær

Nyere forskning påpeger at smerter i muskler og led er den hyppigte årsag til sygefravær fra arbejdet. Muskel- og skeletsygdomme er årsag til 24 % af alle nye tildelinger af helbredsbetingede førtidspensioner og er dermed den hyppigste tildelingsårsag.

En dansker mister i gennemsnit 7 år med god livsskvalitet pga. symptomer fra muskler og led Det er den sygdomsgruppe, der koster flest tabte gode leve år. Ingen anden sygdom bare nærmer sig dette omfang af tabte gode leve.

  • Således kan en 20-årig mand forvente at miste 5,5 gode leveår som følge af muskel- og skeletsygdom.
  • En 20-årig kvinde kan forvente at miste 8,4 år.

En sund og velfungerende krop er en forudsætning for at kunne leve en aktiv livsstil og dermed kunne forebygge livsstilssygdomme.

 

Fakta: 22 millioner kroner til sundhedstjek

Sundhedsminister Nick Hækkerup vil med sundhedstjek på arbejdspladser give medarbejdere mulighed for et forebyggende sundhedstjek. Det nye initiativ, som der er sat 22 millioner kroner af til, skal give mere lighed i sundhed.

Pengene er målrettet partnerskaber med særlig vægt på små og mellemstore arbejdspladser – private som offentlige – og vil blive udmøntet på baggrund af et puljeopslag og en ansøgningsrunde. Partnerskaberne, der kan indgås mellem eksempelvis fagforeninger, virksomheder, pensionskasser, kommuner og healthcare-virksomheder, skal bidrage til at opfylde målet om øget lighed i sundhed, men også til at realisere flere af de øvrige nationale mål for danskernes sundhed, som regeringen har opstillet.

Der kan ansøges om midler fra puljen indtil d. 10. april 2015. Er din virksomhed interesseret i et samarbejde med Rygcenter Djursland, da kontakt os, så vi sammen kan finde en løsning og ansøge om midler.

 

Ikke det samme som sundhedsforskringer

  • Forebyg skader: Langt de fleste sundhedsforsikringer dækker kun behandling af skader og smertetilstande som er akut opstået. Med en aftale hos Rygcenter Djursland, kan virksomheden tilbyde forebyggende screeninger og rådgivning, foredrag og workshops, altsammen for at forebygge.
  • Tilknytning af tovholder: de ansatte tilknyttes én behandler (oftest kiropraktor) som er tovholder for den ansattes forløb. Det giver et stærkere tilknytningsforhold for den ansatte, som i højere grad forpligtes til være en aktiv medspiller i forløbet.
  • Lokal tilknytning: Rygcenter Djursland består af tre klinikker placeret i Grenå, Rønde og Ebeltoft.