Chokbølge

Chokbølge er en behandlingsmetode som kan afhælpe flere kronisk lidelser i bevægeapparatet. Det er typisk vævsstrukturer der efter en skade har haft dårlige betingelser for opheling, eller blot en skade som ikke er helet tilfredsstillende.

Chokbølge påvirker kroppens væv, sener og muskler så kraftigt, at den kroniske skade bringes tilbage til en akut fase. Det giver kroppen mulighed for at begynde ophelingen på ny. Derfor anbefales chokbølgeterapi ofte som supplement til anden kiropraktisk eller fysioterpi behandling.

Udvalgte tilstande som behandlingen kan afhjælpe:

Chokbølgebehandlingen komme i spil i mange situationer, hvor det tidligere kunne komme på tale at få lidelsen behandlet med blokadebehandling eller i nogle tilfælde kirurgisk behandling.

Det er oftest en effektiv behandlingsform, som har begrænsede bivirkninger. Afhængigt af behandlingsområde og din smertetærskel, vil der kunne opstå hævelse i det behandlede væv, blå mærker og smerte under behandlingen. Det skyldes den energi, der overføres til vævet under behandlingen.

En behandling tager typisk 10 minutter, og et behandlingsforløb vil oftest bestå af 2 – 5 behandlinger med op til en uges interval mellem hver behandling.