Undersøgelse og diagnose

Kiropraktoren er den centrale person på klinikken og har det overordnede ansvar for patientforløbet. Kiropraktoren er med sin 6-årige uddannelse specialist i at undersøge hvor smerterne i bevægeapparatet kommer fra. At få stillet den rette diagnose er vigtigt, for at kunne lave en målrettet behandling og opnå smertelindring og funktionsbedring. 

 

Hvordan stilles diagnosen?

Oftest kan smerteproblematikken diagnosticeres ud fra en samtale kombineret med en grundig undersøgelse. Ved undersøgelsen vil kiropraktoren teste den akutelle bevægelighed i det involverede område, udføre ortopædiske test, undersøge om der er nerver i klemme samt teste musklernes funktion. Hvis smerterne stammer fra problemer i bevægeapparatet (muskler, led og nerver), tilbydes et behandlingsforløb rettet mod problematikken. Indholdet af det enkelte behandlingsforløb afhænger af dine ønsker og den specifikke problemstilling. Under Behandling kan du læse mere om hvad et behandlingsforløb kan bestå af. Stammer smerterne derimod fra andet end bevægeapparatet, vil du blive henvist til videre udredning. Røntgen kan foretages i klinikken, såfremt der er indikation herfor. Kiropraktoren kan henvise direkte til CT- eller MR-skanning og til akutmodtagelser.