Klagemuligheder

At gå til behandling hos en autoriseret behandler, uanset om det er en kiropraktor, en fysioterapeut eller en læge,betyder, at der er et etableret klage- og erstatningssystem. Det kan du benytte i tilfælde af, at der sker fejl i forbindelse med behandlingen.Hvis du, som patient ønsker at klage over den behandling, du har fået, kan du henvende dig til Styrelsen For Patientsikkerhed på www.stps.dk. Ønsker du at søge om erstatning, kan du rette henvendelse til Patienterstatningen på www.pebl.dk.