Kiropraktik

Kiropraktik udgøres af 3 overordnede behandlingsformer. Læs mere nedenfor.

Ledmanipulation

Formålet med manipulation er at øge bevægeligheden og funktionen, samt at mindske smerter.

Ved manipulation fører behandleren et led et lille stykke længere, end patienten er i stand til ved egen kraft. Bevægelsen er generelt lille, hurtig og særdeles specifik. Herved opstår oftest et hørbart “klik”. Klikket er i sig selv ufarligt, og ikke – som man førhen troede – et udtryk for, at knoglerne “skurrer” mod hinanden. Klikket skyldes, at der kortvarigt opstår et vacuum i ledhulen (mellem ledfladerne i ledkapslen), hvorved der dannes små luftbobler (gasarter).

Manipulationsbehandlingen er oftest en smertefri oplevelse. Kun autoriserede kiropraktorer, læger og fysioterapeuter må udføre denne behandling.

Kasper lændebehandling
Ledmobilisering

Ledmobilisering er en teknik, der består af langsomme, rytmiske bevægelser i yderstillinger af leddet. Det gøres med en lille kraft og hensigten er at øge bevægeligheden i leddet.

Bløddelsbehandling

Behandling af bevægeapparatets bløddele f.eks. muskler, sener, ledbånd eller andre væv omkring led. Bløddelsbehandling gives i form af massage (traditionel massage, triggerpunktbehandling, akupunktur / Dry Needling m.v.) Det kan også være behandling, hvor der bruges forskellige udspændingeteknikker af sener og muskler.

På Rygcenter Djursland anvender vi tit bløddelsbehandling som forbehandling til kiropraktisk behandling eller fysioterapeutisk behandling. Det kan også gives efter kiropraktisk behandling eller som selvstænding behandling.

Hos patienter med akutte skader med kraftige smerter og betydelig muskelspænding, som f.eks. svære nakkehold, kan behandlingen bestå i blødddelsbehandling alene. Det skyldes, at muskelspændingerne kan umuliggøre en præcis og sikker manipulationsbehandling.

Kasper dry needle