Videre udredning

Kiropraktoren har mulighed for at henvise patienter til MR-skanning, fysioterapi, massage, rygtræning og forskellige former for øvelsesbehandling. Endvidere har kiropraktoren mulighed for at korrespondere direkte via journalsystemet med den praktiserende læge.

 

Patienten i centrum

I tilfælde af behov for udredning i andre dele af sundhedssystemet, vil den tilknyttede kiropraktor i videst muligt omfang, følge forløbet og være patientens kontaktperson. Det sikrer at længerevarende udredningsforløb ikke ender i et uheldigt forløb, og at spørgsmål og tvivl hos patienten undervejs kan blive afklaret.